skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  AB  H  HR  AVG
Mazomanie 396 134 10 .338
Sauk Prairie 396 130 2 .328
Muscoda 327 103 3 .315
Reedsburg 385 116 5 .301
Wisconsin Dells 328 75 5 .229
Cazenovia 275 43 0 .156

Team Stats

Batter

 Team  AB  H  HR  AVG
Mazomanie 179 69 3 .385
Sauk Prairie 187 72 0 .385
Muscoda 154 57 0 .370
Reedsburg 178 59 1 .331
Wisconsin Dells 150 40 5 .267
Cazenovia 124 22 0 .177