skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  AB  H  HR  AVG
Mazomanie 593 199 9 .336
Sauk Prairie 587 166 7 .283
Reedsburg 521 146 6 .280
Muscoda 549 139 1 .253
Cazenovia 448 92 0 .205
Wisconsin Dells 490 95 0 .194

Team Stats

Batter

 Team  AB  H  HR  AVG
Mazomanie 385 141 5 .366
Reedsburg 345 104 4 .301
Muscoda 344 101 0 .294
Sauk Prairie 345 99 2 .287
Cazenovia 298 60 0 .201
Wisconsin Dells 307 57 0 .186